Oznámení o zrušení nabídky smlouvy

Pan/í odeslal/a neodvolatelnou nabídku určité osobě na uzavření kupní smlouvy na základě § 2085 a následujích občanského zákoníku k věci movité – osobnímu automobilu značky (přesně specifikovat).

Nabídku na základě ustanovení § 1737 občanského zákoníku tímto ruší, i když byla nabídka neodvolatelná.  Ke zrušení nabídky dojde pouze v případě, jestliže zrušovací projev  dojde určité osobě před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním. V opačném případě bude nabídkou ten kdo učinil návrh vázán a splní všechny své závazky.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Oznameni-o-zruseni-nabidky-smlouvy-SM2013273

Comments are closed.