Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku

Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

Od smlouvy o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku.

Poskytl-li podnikatel spotřebiteli klamavý údaj, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Odstoupeni-od-smlouvy-o-penzijnim-pripojisteni-uzavrene-na-dalku-SM2013041/

Comments are closed.