Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Smluvní strany si v kupní smlouvě dohodly v jednom  z článků,  že kupující může odstoupit od smlouvy, a to tehdy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží delším než …. kalendářních dnů. Jelikož prodlení bylo delší, než na kterém se dohodly, tak kupující od  smlouvy odstupuje.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-kupni-smlouvy-SM2013320

 

 

 

Comments are closed.