Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji

Spotřebitel uzavřel s podnikatelem na  pořádané předváděcí akci konané v kulturním domě kupní smlouvu, jejímž předmětem byla sada hrnců (5ks) v ceně 40 000 Kč.

Na základě toho, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, rozhodl  se spotřebitel využít svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, a od této smlouvy odstoupit.

Sadu hrnců (5ks) značky  spotřebitel zasílá podnikateli zpět a zároveň  žádá o poukázání zaplacené kupní ceny

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pri-predvadecim-prodeji-nebo-pri-podomnim-prodeji-SM2014105

 

 

Comments are closed.