Smlouva o dílo – zhotovení skříně

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Výroba rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při kusové výrobě nábytku, včetně stavebně truhlářské práce (mj. osazování vestavěného nábytku) je řemeslnou živností a je blíže popsána v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

 

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Smlouva-o-dilo–zhotoveni-skrine-SM2013177

Comments are closed.