Reklamace – nepodstatné plnění kupní smlouvy – odstranění vady

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu k věcem movitým podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.  Ihned po dodání zboží kurýrem však kupující zjistil, že věc je částečně nefunkční.

Částečnou nefunkčnost považuje kupující za nepodstatné porušení smlouvy a uplatňuje právo na odstranění vady opravou věci s odkazem na ustanovení §2107 odst.1 občanského zákoníku. Neodstraní-li vadu věcí prodávající včas nebo vadu věci odstranit odmítne, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo mohu od smlouvy odstoupit.

Obsah smlouvy získáte  na adrese:

http://www.zakony.cz/smlouva-Reklamace-%E2%80%93-nepodstatne-plneni-kupni-smlouvy-%E2%80%93-odstraneni-vady-SM2014047

 

 

 

Comments are closed.