Prohlášení o vydědění

Prohlášení o vydědění způsobuje vyloučení vyděděného neopominutelného dědice z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl.

Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,  o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,  byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Prohlaseni-o-vydedeni-SM2013138

Comments are closed.