Kvitance o úhradě dluhu

V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci.

Na základě podání žádosti o výmaz a předložení kvitance Katastru nemovitostí je proveden výmaz zástavního práva.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Kvitance-o-uhrade-dluhu-SM2013093

Comments are closed.