Dohoda o přistoupení k dluhu

Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

Zajistila-li dluh původního dlužníka třetí osoba, nelze proti ní nastoupit pro neplnění dluhu novým dlužníkem, ledaže k tomu dala souhlas.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Dohoda-o-pristoupeni-k-dluhu-SM2013064

Comments are closed.