Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Prostorem sloužícím podnikání rozumíme prostor nebo místnost, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží-li pak tyto alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, je-li tento účel vyjádřen v nájemní smlouvě.

Tato zvláštní ustanovení dopadají pouze na ty případy, kdy je nebytový prostor pronajat právě za účelem podnikání. Pro jiné účely se uplatní obecná nájemní smlouva (třeba když pronajmu svému sousedovi garáž pro parkování jeho auta).

Dříve ve smlouvě muselo být uvedeno: předmět nájmu, účel nájmu, výši nájemného nebo způsob jeho určení, výši úhrady za služby nebo způsob jejího určení, údaj o předmětu podnikání. V současnosti stačí, aby strany dostatečně určily předmět nájmu.

Smlouva dokonce nemusí mít ani písemnou formu. Stranám se však doporučuje, aby pro zajištění lepší důkazní pozice pro případný spor písemnou formu zvolily samy.

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Smlouva-o-najmu-prostoru-slouziciho-podnikani-SM2013170

Comments are closed.