Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné.

Ustanovení o pachtu jsou speciální vůči nájmu s tím, že kde pro pacht chybí zvláštní právní pravidla, použijí se subsidiárně obecná ustanovení o nájmu .

Obsah smlouvy získáte na adrese:

http://www.heagl.cz/smlouva-Pachtovni-smlouva-SM2013203

Comments are closed.